Blackberry

Durant els ultims mesos les vendes de la Blackberry han augmentat considerablament, i les vendes del iPhone han disminuit.
Actualments els dispositius mòbils que tenen un numero de vendes mes alts son l'iPhone i la Blackberry, i son dues competencies molt fortes.

Aquí penjem un powerpoint on s'expliquen els diversos modelos de Blackberry i també els avantatges de la Blackberry respecte al iPhone.

0 Response to "Blackberry"

Publicar un comentario